תקציבי הרשות המקומית:

ניתוח מגדרי

המדריך מציע קווים מנחים לניתוח מגדרי של תקציבים ברשויות מקומיות באמצעות שלושה מודלים. המודלים כוללים כלים לניתוח הניתנים להורדה ולשימוש עצמי. כמו כן מאפשר המדריך לשתף בדוגמאות שהצטברו ברשויות מקומיות ובכך ללמוד מניסיונן. המטרה העיקרית של ניתוח מגדרי היא שיפור הקצאת התקציבים לשירותים השונים באופן שתספק מענה לצרכים של נשים וגברים, תושבי הרשות המקומית. המדריך מבוסס על מדריכים בינלאומיים ועל מודלים לניתוח מגדרי של תקציבים שנעשה בהם שימוש במדינות רבות. כמו כן מבוסס המדריך על הניסיון שנצבר במסגרת העבודה של פורום “נשים לתקציב הוגן” ושל מרכז אדוה במהלך השנים האחרונות ברשויות מקומיות שונות בארץ. המדריך נכתב על-ידי יעל חסון והוצא לאור על-ידי מרכז אדוה.
על המדריך
המדריך כולל שלושה מודלים:


מודל לניתוח מגדרי של תקציבי תכניות ופרויקטים עירוניים מטרתו של מודל זה היא לחשוף את האופן שבו ההוצאה הציבורית על שירותים ותכניות עירוניות מתחלקת בין נשים וגברים ובמידת הצורך לשנותם כך שיתנו מענה טוב יותר לצרכים של נשים וגברים העושים בהם שימוש.


מודל לניתוח רוחב על פי קבוצות יעד המספק מבט רוחבי על קבוצה חברתית מקרב תושבי העיר, שברצוננו לבחון את מצבה ו/או לפעול לשיפורה. המודל מאפשר להעריך באמצעות ספר התקציב את ההקצאה הכוללת של העירייה לקבוצה זו תוך בחינה של ההקצאות הרלוונטיות לה בכל אחד מאגפי העירייה.


מודל לניתוח מגדרי של דפוסי תעסוקה ושכר והשתתפות בתהליכי קבלת החלטות ברשות המקומית מודל זה יספק ניתוח מגדרי של תנאי העבודה והשכר של עובדי ועובדות הרשות המקומית בדרגים השונים וכן בחינה של שיעור הנשים והגברים המכהנים בתפקידי הניהול, במועצת העיר, בוועדות העירוניות ובדירקטוריונים של החברות העירוניות.
למי מיועד המדריך?
המדריך מיועד לכל מי שמעורבים או רוצים לפעול לשיפור תהליכי התקצוב העירוניים – תושבות ותושבים, ראשי ערים, מנהלי אגפים, עובדות ועובדים, גזברים, חברי וחברות מועצה, יועצות למעמד האישה.
מהו תקצוב מגדרי?
ניתוח מגדרי של התקציב ושל תהליך הכנתו משקף כיצד מחולקים המשאבים בין נשים וגברים ובאיזו מידה הולמת חלוקת המשאבים את הצרכים וסדרי העדיפויות של נשים וגברים, נערות ונערים, ילדות וילדים. ניתוח מגדרי של התקציב הוא אסטרטגיה לקידום מעמדן של נשים ולצמצום אי השוויון המגדרי בחברה.
 
התקציב העירוני, כמו תקציב המדינה, נראה על פניו ככלי נייטרלי המורכב מסכומים כספיים המציינים הכנסות והוצאות. אין בו אזכור מפורש של נשים וגם לא של גברים. אולם, נשים וגברים מקבוצות חברתיות שונות, ממוקמים בעמדות שונות בחברה, בשוק העבודה ובתוך המשפחה, המאופיינות בהבדלים בצרכים ובתפקידים. שירותים ציבוריים כגון חינוך, בריאות, תחבורה ציבורית ורווחה נצרכים במידות שונות על ידי נשים וגברים; לפיכך, התקציב משפיע באופן שונה על כל תושב ותושבת.
מהו תקצוב מגדרי?
תקצוב מגדרי אינו חלוקה שווה של המשאבים העירוניים בין נשים וגברים אלא מבט על כלל התקציב מנקודת מבט מגדרית, על מנת להעריך כיצד הוא מתמודד עם הצרכים השונים של נשים וגברים.
תקצוב מגדרי אינו תקציב נפרד או ייחודיי לנשים, כדוגמת תקציבים המיועדים למקלטים לנשים מוכות או תקציבי היועצת למעמד האישה. תקציבים אלה מסייעים בדרך כלל להתמודדות עם נושאים מסוימים, אך הם מוגבלים בהיקפם ומהווים חלק קטן מאוד מסך כל התקציב, בעוד שהחלק הארי של התקציב נראה נייטרלי אך ממשיך לשרת קבוצות מסוימות של אזרחים על פני אחרות. לפיכך בבואנו לנתח את התקציב, נתייחס לכלל סעיפי ההכנסות וההוצאות.
תקצוב מגדרי מסייע בהשגת הקצאה אפקטיבית יותר של כספים לשירותים חברתיים
תקצוב מגדרי מגביר את השקיפות בתהליכי התקצוב ומעמיק את ההשתתפות הדמוקרטית של תושבות ותושבים בתהליכים אלה.
ניתוח מגדרי של התקציב נותן מענה לשתי שאלות מרכזיות:
1. מהם הצרכים השונים של התושבים – גברים ונשים
2. באילו דרכים נענים צרכים אלה באמצעות:
 • החלטות פוליטיות
 • שירותים ציבוריים
 • הקצאה של תקציבים
תקציב מגדרי מתייחס לשני סוגים של תחומים ושירותים מוניציפאליים.
1. תחומים מגדריים ישירים – תחומים שמטרתם המפורשת לקדם שוויון מגדרי, לסייע לנשים או למגר אפליה. לדוגמא: תקצוב לתכניות "העצמת נשים", מאבק באלימות נגד נשים, מימון קמפיין נגד אפליה בשכר וכו'.
תחומים אלה יהיו הקלים ביותר לזיהוי בספר התקציב העירוני.
2. תחומים מגדריים עקיפים – דהינו כל אותם תחומים ושירותים, באחריות הרשות המוניציפאלית, שיש להם השפעה מרחיקת לכת על חייהן של נשים גם כשאינם מוגדרים ככאלה. לדוגמא:
 • חינוך: הוצאות על ילדים ומתבגרים -מעונות יום, צהרונים, קייטנות, מועדוני נוער;
 • רווחה: הוצאות על האוכלוסייה המבוגרת – פעילויות חברתיות, מועדוני יום;
 • עבודה: פעולות לצמצום אבטלה, פעולות לעידוד יזמים/יות, הכשרה מקצועית למבוגרים;
 • ספורט: תמיכות בקבוצות ובספורטאים מצטיינים, תמיכה בספורט תחרותי מול ספורט עממי הקמת מרכזי ספורט.
על כל אלה יש להוסיף נושאים סביבתיים שיש להם השפעה על איכות החיים של גברים ונשים, כגון: ביטחון אישי, תחבורה וניידות, איכות סביבה. אלה התחומים שקשה ביותר לזהות את השפעתם השונה על נשים וגברים בספר התקציב העירוני.
שלב 5 שלב 4 שלב 3 שלב 2 שלב 1
1
לספור
המטרה: לברר כמה נשים וכמה גברים נהנים מתכנית או שירות עירוני
1. בחירת התכנית / השירות - את תהליך הניתוח המגדרי כדאי להתחיל משירותים או תכניות שאנו מזהים כבעלי השפעה ישירה על א/נשים ושניתן בקלות ל”ספור” את מי שנהנים מהם. כמו כן, על מנת להשיג את היעד של שוויון מגדרי, כדאי לבחור בתכניות או שירותים שיש ביכולתם לצמצם את אי השוויון.
2. הערכת היקף השפעת התכנית על נשים וגברים
לאחר שבחרנו בתכנית או שירות נענה על שתי שאלות עיקריות:
1. היקף השפעת התכנית: כמה א/נשים בכלל משתתפים/נהנים מהתכנית/שירות שבחרנו?
2. מגדר: כמה נשים/ילדות וכמה גברים/ילדים?
דוגמאות:
 • מתקני ספורט עירוניים: כמה נשים וכמה גברים עושים בהם שימוש?
 • תכניות סיוע ליזמים: כמה עסקים של נשים וכמה עסקים של גברים נהנים מהן?
 • תכניות למחוננים: כמה בנות וכמה בנים משתתפים בתכניות אלה?
 • תכניות לגמילה מסמים: כמה נשים וכמה גברים נעזרים בהן?
 • מועדונים לקשישים: כמה נשים וכמה גברים מבקרים בהם?
 
 
התוצרים של שלב זה:
 
דו"ח קצר מבוסס על הפורמט הבא
תאור קצר של התכנית/שירות שבחרנו:
מטרת התכנית:

משתתפים בתכנית:
מספרים מוחלטיםאחוזים
נשים
גברים
סה"כ
 
דוגמא
נשים וגברים כצרכני שירותים מוניציפאליים שונים
 • בברלין, נמצא ב-2006 שנשים היוו רק 25% מכלל היזמים העסקיים החדשים שנהנו מסובסידיות. כל היתר - 75% היו גברים.
 • באנדלוסיה שבספרד, בשנת 2012 היוו הנשים 26.6% ממקבלי הכשרה בתחומי מדע וטכנולוגיה.
 • בשוודיה, באחת הערים גילתה בדיקה פשוטה כי הרשות המקומית מסבסדת בעיקר פעילויות ספורט לבנים (הוקי וכדורגל), אף שהורי הבנות, שמעדיפות פעילויות אחרות, משלמים את אותם מסים בדיוק.
 
דוגמא
מדד לשוויון מגדרי בתקציב של אנדלוסיה
במחוז אנדלוסיה אשר בדרום ספרד, קיימת תכנית בשם G+ להערכת תחומי הפעילות של המחוז על פי תרומתם לשוויון מגדרי. התכנית מבקשת למקד מאמצים ומשאבים בסעיפי תקציב שיש להם את הפוטנציאל הגדול ביותר לתרום לשוויון בין המינים. הרעיון של התוכנית הוא ליצור כלים לניתוח סעיפי התקציב מנקודת מבט מגדרית ולבנות אסטרטגיות פשוטות להערכת ההשפעה המגדרית של תוכניות מתוקצבות. המטרה היא לעצב שיטה יעילה להטמעת חשיבה מגדרית בעבודה היומיומית ובכך ליצור שינוי תרבותי בדרך בה מתכננים מדיניות ציבורית.
לתוכנית G+ שלושה שלבים: ראשית מזהים ומקטלגים את כל התוכניות לפי המדד G+. הקטלוג נעשה על פי 4 תת-קטגוריות: G, G+, G0, G1, G2 לפיהן מזהים ומסווגים כל תכנית בהתאם ליכולתה להשפיע על חסמים המונעים שוויון (G0 - תכניות ללא השפעה כלל על אזרחים, G+ - התכניות שטמון בהן הפוטנציאל הגדול ביותר להשפעה ולקידום שוויון). שנית, קובעים ומיישמים את המדיניות בתחומים השונים ושלישית, עורכים בקרה על הנעשה בשטח / מדיניות.
בשלב הראשון, בוחנים את הפוטנציאל של כל תכנית לתרום לשוויון בין המינים.
מתחילים מחלוקת התוכניות לכאלה שנראה שיש להן השפעה ישירה על א/נשים וכאלה שלא. מתוך אלה שנראה שיש להן השפעה על אנשים נלקח בחשבון גם מספר האנשים שיושפעו ואם התחום שבמסגרתו מתקיימת הפעילות, נחשב למקדם שוויון.
בתקציב 2012 של מחוז אנדלוסיה מתוך 1900 תכניות, 873 זוהו כרלוונטיות לשוויון בין המינים (כ-44%). משנת 2008 שיעור התכניות שנחשבו רלוונטיות לשוויון בין המינים גדל ב-28%. הגידול נובע מכך שעם השנים העובדים הופכים רגישים יותר ומסוגלים יותר להעריך את השלכות התוכניות על גברים ונשים. התכניות שזוהו כרלוונטיות יותר למגדר היו בתחומים: בריאות, רווחה, חינוך, תעסוקה וכלכלה, מדע וחדשנות. בעקבות הניתוח הוארכו שעות הפתיחה של מרכזי חינוך (הכוללים פעילות אחרי שעות בית הספר) על מנת לאפשר לנשים לעבוד שעות ארוכות יותר. במרכזים אלו מועסקות בדרך כלל נשים וכך גם להן הזדמנות לתעסוקה מלאה יותר.
תוכניות הקשורות לטיפול בקשישים ואנשים עם מוגבלויות זוהו גם הן כבעלות פוטנציאל לתרום לשוויון מגדרי. בתוכניות אלו זוהה שרוב המטופלים הן נשים, וגם רוב המטפלים הן נשים. כתוצאה מכך ועל מנת להיטיב עם המועסקות והמטופלות, הוגדל התקציב לנושא.
2
לנתח את התקציב
המטרה: חשיפת האופן שבו ההוצאה הציבורית על שירותים ותכניות עירוניות מתחלקת בין נשים וגברים
מטרות נוספות:
 • העלאת מודעות להשפעות השונות של התקציב על נשים וגברים מרקעים שונים;
 • הדגמת הצורך בהטמעת גישה רגישת מגדר בתהליך התקצוב המוניציפאלי.
 • הכלי העיקרי שבו נשתמש בשלב זה הוא ספר התקציב העירוני ודברי ההסבר המלווים אותו.
 
 
התוצרים של שלב זה:
 
דו"ח ניתוח התקציב המבוסס על הפורמט הבא
התכנית / שירותשנה (קודמת)שנה (נוכחית)שנה (הבאה)
תקציב
סך כל התושבים הנהנים מהתקציב
סך ההוצאה פר תושב/ת

האם כל מה שהוקצה לתכנית בשנה שעברה הוצא בפועל?
מה שיעור ההוצאה שלא מוצה?
מה טבעה של ההוצאה (שנתית, מוגבלת בזמן...)
מי מספק את השירות (חברה עסקית / עמותה / עירייה)?
מס' המועסקים/ות בשירות / תכנית
האם חלו שינויים בכוח האדם המועסק בשירות?
האם חלו שינויים בעלויות השירותים עבור התושבים?
פילוח מגדרי של ההוצאה התקציבית:
שנה שעברהשנה נוכחיתשנה הבאה (הערכה)
נשיםגבריםנשיםגבריםנשיםגברים
מספרים מוחלטים
באחוזים
חלוקת התקציב
(באלפי שקלים)
סיכום מילולי קצר של התוצאות
החלוקה המגדרית של התקציב
ניתוח מקרה
שימוש במתקני ספורט ציבוריים בברלין
באחד ממחוזותיה של ברלין, נערך ניתוח מגדרי בתחום הספורט ובמסגרתו נמצא שגברים משתמשים יותר מנשים במרכזי הספורט הציבוריים. לעומת זאת, נשים מרבות להשתמש במכוני כושר פרטיים. כיוון שהניחו כי רצוי שנשים וגברים ייהנו ממתקני הספורט באותה המידה, נקבע יעד: להעלות את שיעור הנשים שעושות ספורט במתקנים ציבוריים ובכך לשפר את יעילות חלוקת המשאבים העירונית.
על מנת להשיג את היעד, נערך סקר אינטרנטי מקיף בקרב התושבות בעיר. הסקר גילה שנשים תיארו את מרכזי הספורט הציבוריים כמלוכלכים וכך גם המלתחות והמקלחות. עוד גילו שהזמנים שנקבעו לספורט קבוצתי (שעות שבהן אפשר להתאמן כקבוצה) לא התאימו לנשים. בנוסף גילו שנשים מעדיפות מתקנים נגישים ובטוחים, קרובים לתחנות התחבורה הציבורית ובאזורים מוארים.
התוצאה: כיום מתכננים בניה של מרכז ספורט עירוני לנשים. המרכז ייבנה בסמוך לתחנת הרכבת ותוך הבאה בחשבון של האילוצים והרצונות שנשים הביעו. לדוגמא: המרכז יכלול שני מתחמים - האחד לאימון בשעות קבועות והשני בשעות משתנות.
הערה
יש לבדוק את חלוקת התקציב בפועל. לא תמיד חלוקת התקציב הולמת את שיעורי הנשים והגברים. לדוגמא: בהרצליה, בדיקה שנערכה הראתה שנשים מהוות 37% מכלל הספורטאים בעיר וגברים - 63%; כ-25% בלבד מתקציבי הספורט לאיגודים מופנים לספורט נשים, לעומת 75% מתקציבי האיגודים המופנים לספורט גברים.
3
לבחון צרכים
המטרה: הבנה לעומק של צרכי התושבים והתושבות
שלב זה יתמקד בהעמקת הבנת הפער המגדרי (במידה ומצאנו כזה) באמצעות הרחבת איסוף נתונים איכותיים וכמותיים על מנת לבחון מהם הצרכים של נשים וגברים .בשלב זה נבנה את פרופיל הקבוצה שעבורה מתוכננים התכנית או השירות שבחרנו וננסה לתאר אותה במונחים של מגדר /גיל /מוצא /לאום /מעמד /מעמד אזרחי /מיקום גיאוגרפי /מעמד כלכלי.
העמקת הניתוח המגדרי תאפשר לנו:
 • להעריך את המידה שבה התקציב נותן מענה לצרכים של מקבלי השירותים;
 • להבין אילו אתגרים וחסמים עומדים בפני מי שהשירותים אינם נגישים בעבורם;
 • להבין האם המדיניות המוצהרת בעיקר לגבי קידום שוויון מגדרי (במידה וקיימת כזו; לדוגמא: עיריית תל אביב מקיימת תהליך שנתי לבחינה, הצגה ואישור של תוכנית עבודה מפורטת הכוללת מטרות, מדדים, יעדים ותקציב.
  אחת המטרות המופיעות באתר העירייה: קידום תל-אביב - יפו כעיר מובילה בעולם בנושא מגדר ומעמד האשה) תואמת את הקצאת המשאבים לתכניות ולשירותים עירוניים שביכולתם לקדם שוויון בתחומים שונים בקרב התושבות והתושבים;
 • להבין את האופן שבו התקציב מביא / לא מביא בחשבון את חלוקת העבודה השונה בין נשים וגברים בתוך הבית ובטיפול בילדים. (לדוגמא: בהיותן של נשים המטפלות העיקריות בילדים, המידה שבה מסבסדת העירייה צהרונים משפיעה על היכולת של אמהות לעבוד שעות ארוכות יותר ואף מאפשרת לאבות להשתתף בטיפול בילדים מבלי לקצץ בהיקף המשרה שלהם).
 
 
התוצרים של שלב זה:
 • הכרת הקבוצה שבה אנו מתמקדים: מגדר, גיל, לאום, מעמד משפחתי, מספר ילדים, אזור מגורים, רמת הכנסה.
 • אילו קבוצות הזקוקות לשירותים נותרות בחוץ?
 • הבנת ההבדלים בצרכים של נשים וגברים בכל הקשור לשימוש בשירות או בתכנית שאנו בוחנות.
התהליך: איסוף וניתוח מידע
בשלב זה יש לבדוק האם נעשו עבודות בתחום שבחרנו לעסוק בו, אילו נתונים קיימים והאם יש צורך באיסוף נתונים נוספים.
נתונים ניתן לאסוף ממקורות כגון:
 • למידה מהנשים עצמן! מאחר ומהותו של תהליך התקצוב המגדרי הוא שיתוף התושבות עצמן, למידה מחוויותיהן והבנה מעמיקה של הצרכים שלהן, מומלץ לאסוף מידע באמצעות קבוצות מיקוד, סקרים, ראיונות, ארגונים בקהילה, פעילות בשכונות וארגוני נשים;
 • שנתונים סטטיסטיים שמפרסמת הרשות המקומית;
 • סטטיסטיקות מדינתיות רשמיות: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ביטוח לאומי, רשות התעסוקה, משרדי ממשלה, משטרה;
 • אוניברסיטאות ומכוני מחקר;
 • ראיונות עם אנשי/נשות מקצוע בתחומי החינוך, רווחה, תרבות וספורט, הנדסה, תעסוקה;
 • שיתוף של מומחיות למגדר.
 
דוגמא
סטטיסטיקה מגדרית
תקצוב מגדרי דורש הבנה טובה יותר של מי הנהנים מהשירותים העירוניים. מכשול נפוץ העומד בפני עבודת הניתוח המגדרי הוא היעדר מידע ונתונים המאפשרים השוואה בין מצבם של גברים ונשים, ילדות וילדים בתחומי החיים השונים. מצב זה של היעדר מידע מגביל את היכולת לזהות ולתת מענה למצבים של אי-שוויון מגדרי. בינואר 2009 נכנס לתוקף חוק המחייב את הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה להתייחס למינו של הפרט בעת עריכה ופרסום של פעולות סטטיסטיות הנוגעות ליחידים. בנוסף, תיקון בחוק שוויון זכויות האישה מרחיב את החובה להתייחס למין בעת איסוף, עיבוד ופרסום של נתונים במשרדי ממשלה, רשויות מקומיות ותאגידים סטטוטוריים. הרעיון המרכזי העומד מאחורי שני התיקונים האלה הוא להפוך את הנשים, הנערות והילדות ואת הגברים, הנערים והילדים לנראים בנתונים סטטיסטיים. כלומר, אפשר יהיה ליצור בסיס נתונים שיתאר את מציאות חייהם של גברים ונשים ובכך לאפשר תכנון מדיניות והקצאת משאבים ציבוריים המשקפים באופן נאמן יותר את הצרכים של שני המינים.
כמתחייב מהחקיקה, מונתה בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עובדת אחראית על הסטטיסטיקה המגדרית.
 
דוגמא
נשים וגברים בתחבורה ציבורית
בבואנו לבחון תכניות להפעלת תחבורה ציבורית, יש להביא בחשבון את יתרונותיהן וחסרונותיהן עבור נשים. בכל העולם וגם בישראל, נשים מהוות רוב בקרב נוסעי התחבורה הציבורית. דפוסי הנסיעה של נשים והשימושים שהן עושות באמצעי תחבורה שונים מאלה של הגברים. השוני נובע מאי שוויון מגדרי בתוך הבית ובשוק העבודה, ולכן גם במיקום פעולותיהן במרחב העירוני. נשים, בהשוואה לגברים, עורכות יותר נסיעות ביום, אך למרחקים קצרים יותר. זאת מאחר ונשים עובדות קרוב יותר לבית, מועסקות בשיעורים גבוהים במשרות חלקיות ובתחומים שבהם השכר נמוך. נסיעות של נשים מאופיינות בשרשור הנסיעה. שרשור הנסיעות של נשים מורכב מזה של גברים והוא פועל יוצא של אחריותן למטלות הטיפול במשפחה. נשים משלבות בנסיעותיהן עצירות במרכזי בריאות, ליווי ילדים למוסדות חינוך וכו'. בנוסף, נשים נוסעות יותר שלא "בשעות השיא" ופחות אחרי החשכה.
בחינה מעמיקה של שירותי התחבורה הציבורית מנקודת מבט מגדרית, תשאל את השאלות הבאות:
1. מהן מטרות השימוש בתחבורה ציבורית
האם יש הבדלים בין נשים וגברים במטרות השימוש בתחבורה הציבורית (נסיעות לצורך עבודה, פנאי, מערכות חינוך, קניות, בריאות, סידורים)?
האם מערכת התחבורה הציבורית הקיימת עונה על מטרות הנסיעה השונות?
2. אילו נסיעות היו רוצות / צריכות לעשות ולא יכולות? מדוע?
3. שימוש ברכב פרטי
מהי תדירות השימוש ברכב פרטי?
בתוך המשפחה: מי משתמש יותר ברכב הפרטי?
האם השימוש ברכב פרטי נעשה מתוך בחירה או בהיעדר חלופות?
מה מונע בחירה בכלי תחבורה אחרים?
4. תחנות הרכבת / אוטובוס
מהי מידת הנגישות לתחנות האוטובוס / רכבת?
האם התחנות נמצאות בקרבה סבירה למקומות מגורים?
האם ישנם מרחקים סבירים בין התחנות עצמן?
האם יש תחנות במידה מספקת באזורי תעסוקה, חינוך, בריאות, פנאי, מסחר?
5. לוח זמנים ועצירות בדרך
כמה נסיעות עורכים גברים ונשים בממוצע ביום?
באילו שעות עורכים נשים וגברים את נסיעותיהם?
מהן שעות השיא שבהן ישנה תדירות גבוהה של אוטובוסים / רכבות ? האם שעות השיא מתאימות לצרכי הנסיעה של נשים וגברים?
כמה עצירות ("תחנות") בממוצע עושים גברים ונשים במסלול נסיעתם היומי? היכן ולאילו מטרות?
6. מרחק
לאילו מרחקים נשים נוסעות במהלך היום, לעומת גברים?
אילו גורמים משפיעים על נכונותם של גברים ונשים לנסוע למרחקים גדולים יותר במהלך היום?
7. תעריפי נסיעה
האם נשים / גברים מרוצים מתעריפי הנסיעה?
האם קיימות אפשרויות להוזלת הנסיעה (חופשי-חודשי, נסיעות עם ילדים, הנחות וסבסוד מסיבות שונות)?
האם התעריפים הקיימים מונעים מלהשתמש בתחבורה ציבורית?
8. איכות השירות
האם נשים / גברים מרוצים מאיכות השירות?
9. ביטחון ובטיחות
האם נשים שבעות רצון ממידת הבטיחות ותחושת הביטחון בנסיעתן בתחבורה ציבורית?
היכן ממוקמות תחנות? האם התחנות מוארות?
האם התחנות מאובטחות באזורים פחות מיושבים ובשעות מאוחרות?
האם יש אבטחה בתוך התחנות ובמידת הצורך במעברים בין התחנות?
האם קיימת תאורה בחניה הסמוכה לתחנות האוטובוס / רכבת?
האם התחנות מוצלות?
10. עגלות ילדים
האם ישנה גישה נוחה לעגלות ילדים בתחנות וכלי התחבורה עצמם (דלתות רחבות, אוטובוסים נמוכי קומה)?
האם יש מקום ייעודי באוטובוס / רכבת לאחסון עגלה וכבודה?
מהם תעריפי נסיעה עבור ילדים ועבור עגלות ילדים?
11. זמינות ואמינות מידע
האם קיים מידע בתחנות על מגוון מסלולי הנסיעה והתחנות?
האם המידע נגיש בעברית וערבית?
האם המידע נגיש בכל השפות גם באתר האינטרנט של החברה המפעילה?
לאחר שהובנו הצרכים השונים של נשים וגברים, ניתן לנקוט בפעולות מתקנות על מנת להתאים את שירותי התחבורה הציבוריים לצרכים. פעולות כאלה כבר נוסו בעולם במדינות כדוגמת שוודיה, בריטניה, צרפת, קנדה וארצות הברית. במדינות אלה, משרדי התחבורה, כמו גם גורמים העוסקים במחקר, תכנון והפעלה של תחבורה ציבורית, החלו לקדם יוזמות המביאות בחשבון את הצרכים ואת דפוסי השימוש השונים שעושים גברים ונשים במערכות התחבורה הציבורית. להלן מספר דוגמאות ליוזמות כאלה:
ביטחון אישי: בטורונטו שבקנדה, הושק בשנות ה-1980 שירות "בין שתי תחנות" - לאחר החשיכה יכולה נוסעת לבקש מהנהג לרדת במקום הנוח לה ולאו דווקא בתחנה עצמה. זאת על מנת לקצר את טווח ההליכה שעליה לעשות בין האוטובוס ליעד. השרות אומץ ב-1996 גם במונטריאול ובהמשך גם בערים בבריטניה.
על מנת להגביר את הביטחון האישי בתחנות ועל מנת ולצמצם פשע ופחד מפשע, בארה”ב וקנדה כמו גם בלונדון מותקנות טלוויזיות במעגל סגור בתחנות. אמצעים נוספים הם התקנת תאורה מספקת, תגבור הנוכחות של עובדי ביטחון, ונותני שירות בתחנות בשעות הערב והלילה ופעולות להגברת המודעות של עובדי התחנות, נהגים ונוסעים לנושא.
חסמים פיזיים: בלונדון נכנסו לשימוש אוטובוסים נמוכי-רצפה כדי לאפשר נגישות לנכים בכיסאות גלגלים ולהורים עם עגלות תינוקות.
תעריפים: בלונדון נקבעו הנחות בתעריפים לעובדים במשרות חלקיות ולבעלי הכנסות נמוכות [רובם-נשים], זאת לצד נסיעות חינם לבני 60 ומעלה.
4
לקדם שינוי
המטרה: שינוי התכנית או השירות ובמידת הצורך - תקצובם כך שייתנו מענה טוב יותר לנשים ולגברים העושים בהם שימוש.
בהתאם לממצאים ייקבעו יעדים חדשים
דוגמאות:
 • העלאת שיעור הנשים שנהנות מתכניות לעידוד יזמות עסקית ל-50%.
 • העלאת שיעור התלמידות המשתתפות בתכניות למחוננים ל-50%.
 • העלאת שיעורי הבנים השואלים ספרים בספריות הציבוריות ל-50%.
 • תיקון ובניה מחדש של התקציב: קביעת פעולות מתקנות לקידום השגת היעדים
לאחר שאיתרנו את הפערים המגדריים בתקציבי השירותים ואת הצרכים השונים של נשים וגברים, נפעל לקידום פעולה מתקנת.
ברמה המקצועית: במידה ונחשף שהשירותים לא עונים בצורה מיטבית על הצרכים השונים של התושבים והתושבות, יש לפעול לשיפורם. האחריות במקרה זה היא על הגורמים המקצועיים הממונים על מתן השירות ועל ראש האגף שהתכנית או השירות הם בתחומי פעילותו.
 
 
דוגמאות:
 • בראשון לציון נמצא שבכיתות הנמוכות, בנות ובנים משתתפים במדידה זהה בתכניות למחוננים, אולם עם העלייה בגיל, ילדות נושרות מתכניות אלה ובנים נותרים רוב מוחלט. לאחר שנחשף ממצא זה הוחלט לפתוח תכנית לבנות בלבד, זאת על בסיס מחקרים שנערכו בעבר ובהם נמצא שבנות מצליחות יותר ותחושת הביטחון העצמי שלהן גדולה יותר בכיתות נפרדות. כתוצאה, עלה מספר הבנות המשתתפות בכיתות למחוננים.
 • בברלין, נמצא שבנים משתתפים פחות בבתי ספר ציבוריים למוסיקה. לאחר שבדקו עם הבנים מדוע הם אינם מגיעים מצאו שהם היו מעדיפים לנגן על כלים שלא הוצעו להם בבתי הספר כגון: גיטרות חשמליות, תופים, סינתיסייזרים. בהתאם, הוכנס גיוון בסוגי כלי הנגינה המוצעים ושיעור הבנים הלומדים מוסיקה עלה ל-46%.
 
ברמת התקצוב: במידה ונחשף פער בחלוקת התקציב על פי צרכים, יש צורך בשינויו. את התקציב יש לבנות מנקודת ראות של שוויון מגדרי וכך שיביא בחשבון את הפערים המגדריים שאותרו. לא מדובר בהכרח בתוספת של תקציבים אלא בשינוי האופן שבו הם מחולקים.
דוגמא: ממשלת אנדלוסיה שבספרד לקחה על עצמה להעלות את מספר הילדים ובעיקר הילדות בגילאי בית ספר עד תיכון שעוסקים בספורט. למען מטרה זו ניתנו סובסידיות למועדוני ספורט שמקדמים ספורט נשים ועורכים פעילויות ספורט לשני המינים.
 
דוגמא לפעולה מתקנת
מה יכולה לעשות הרשות כדי לסייע בקידום יזמות עסקית של נשים?
עסקים קטנים לא זו בלבד שיש להם תפקיד מרכזי בצמיחה הכלכלית, לעתים הם מהווים פיתרון לבעיות תעסוקה, בעיקר עבור נשים. המאפיינים של עסקים קטנים בבעלותן של נשים שונים מאלה שבבעלות גברים. רוב העסקים בבעלותן של נשים הם עסקים זעירים.
עסק זעיר הוא עסק שמועסקים בו עד חמישה עובדים והוא בעל מחזור שנתי שאינו עולה על 200 אלף שקלים לשנה. בעיות העומדות בפני עסקים זעירים כוללות נגישות לאשראי, היעדר הדרכה וייעוץ, נגישות למידע וקושי להתמודד בתחרות על אספקת שירותים ומוצרים, מול עסקים גדולים יותר, בעלי ותק ומשאבים ועתירי כוח אדם.
רשות מקומית יכולה לנקוט מספר צעדים על מנת לסייע לקדם עסקים זעירים ובכך להיטיב את מצבן הכלכלי והתעסוקתי של נשים.
סיוע כלכלי. לדוגמא: הנחות בארנונה; הנחות להשתתפות בירידים שהרשות המקומית מארגנת; עידוד והקמת דוכני רחוב והנחות בתשלומים עליהם.
תמיכה וייעוץ. לדוגמא: הקמת מרכזי ייעוץ, ליווי ותמיכה לנשים יזמיות; הקמת רשתות של נשים יזמיות. בחינה מחודשת של תנאי המכרזים לספקים ברשויות מקומיות.
האם יש העדפה מתקנת לעסקים בבעלות נשים (למשל -קביעת מכסות להתקשרות עם עסקים קטנים בבעלות נשים)?
האם יש העדפה מתקנת לעסקים שמעסיקים נשים?
תנאי הסף להתמודדות במכרז – האם הם כוללים קריטריונים שעלולים להוות חסמים עבור ספקים קטנים? לדוגמא: מחזור פעילות כספית שנתי; מספר שנות ניסיון וותק; מספר גדול של לקוחות; מספר רב של עובדים וכלי רכב; דרישות לתקנים בינלאומיים.
הגדרת היקף ההתקשרות – האם מפוצל לשירותים/מוצרים שונים או שמוגדר כסל מוצרים או שירותים שיסופקו על ידי גורם בודד? תנאי זה חשוב מאחר והוא מאפשר לספקים קטנים המתמחים במוצר או שירות מסוים להשתתף במכרז. מידת נגישות למכרזים: כיצד והיכן הם מפורסמים? האם קיימים באתר העירייה מדריכים מפורטים המסבירים כיצד לגשת למכרזים? האם אנשי הרכש בעירייה בעלי מודעות ועברו הדרכה להעדפת וקידום עסקים קטנים?
מהן העלויות הנדרשות להכנה והתמודדות במכרז?
5
לערוך בקרה
אחת לשנה יתקיים דיון בהשתתפות ראשי האגפים הרלוונטיים, אנשי המקצוע הרלוונטיים, היועצת למעמד האישה, הגזבר, המנכ”ל וראש העירייה. לדיון יוזמנו תושבים ותושבות, מומחיות למגדר ונציגי/ות ארגוני החברה האזרחית הפועלים בתחומים שנבדקו. בדיון יוצגו הניתוח המגדרי שנערך עבור התכניות והפרויקטים שנבחרו כמו כן יוצגו היעדים החדשים והצעות לפעולות מתקנות לצורך השגתם.
הדיון יאפשר תגובות, הערות והצעות לשיפור ושינוי מצד כלל המשתתפים.
אפשרות נוספת של ניתוח מגדרי של התקציב תספק מבט רוחבי על קבוצה מקרב תושבי העיר, שברצוננו לבחון את מצבה ו/או לפעול לשיפורו. במקרה זה ננסה להעריך באמצעות ספר התקציב את כלל ההוצאה שמקצה העירייה לקבוצה זו, תוך בחינה של ההקצאות הרלוונטיות לה בכל אחד מאגפי העירייה.
נסביר את ההליך באמצעות דוגמא: השקעה עירונית בשירותים לנשים מבוגרות
שלב 4 שלב 3 שלב 2 שלב 1
1
לאסוף נתונים
יצירת פרופיל של הקבוצה שבה אנו מתמקדים על פי פרמטרים מגוונים: מגדר, גיל, לאום, רמת הכנסה, מעמד משפחתי, אזור מגורים, מאפייני תעסוקה וכו’. בשלב זה ננסה לקבל תמונה על מצבן של הנשים המבוגרות בעיר על מנת להבין את צרכיהן. נאסוף נתונים על: שיעורן של הנשים המבוגרות בעיר (בנות 65+); האם חל שינוי בגודלה של קבוצה זו בהשוואה לשנים קודמות? מהו שיעור הנשים המבוגרות המועסקות? מהי ההכנסה הממוצעת בקרב קבוצה זו? האם הן מטופלות בבני משפחה אחרים (למשל בני זוג, נכדים)? מהם ממדי העוני בקרב קבוצה זו? מה שיעורן של הנשים המבוגרות הנסמכות על קצבאות? מהו שיעורן של הנשים המבוגרות הנהנות מפנסיה? מהו שיעור הנשים המבוגרות המחזיקות דירה בבעלותן? מהו שיעור הנשים המבוגרות השוהות בבתי אבות ובמסגרות דיור מוגן? באיזו מידה משתתפות נשים מבוגרות בפעילויות חברתיות במסגרת מועדונים לקשישים בעיר? מהו שיעור המהגרות/קבוצות מיעוט אחרות מקרב הנשים המבוגרות? ועוד.
לאחר שהתקבלה תמונה על מצבן ומאפייניהן של נשים מבוגרות תושבות העיר, נוכל לעבור לבחינת סעיפי התקציב הרלוונטיים להן באגפי העירייה השונים.
2
לנתח במבט מגדרי תקציבים רלוונטיים בכל אגף
כל אגף יבדוק את התקציב של כל אחד מהשירותים והתכניות בתחומי אחריותו שרלוונטיים עבור הקבוצה שנבחרה. בהתייחס לדוגמא שלנו, נשים מבוגרות בעיר, כל אגף ידווח כיצד הוא משרת נשים מבוגרות בעיר.
כך לדוגמא:
אגף הנדסה
 1. תחבורה - נשים מבוגרות נשענות על תחבורה ציבורית יותר מנשים בגיל הביניים. בישראל, רק לכ-20% מהנשים מעל גיל 65 יש רישיון נהיגה לעומת כ-60% מהגברים בגילאים אלה. גם לאלה שיש להן רישיון לא תמיד יש אפשרות להחזיק רכב פרטי בשל הכנסה נמוכה. תחבורה ציבורית טובה, נגישה ובטוחה, תסייע לתחושת העצמאות של נשים מבוגרות ותשפר את נגישותן לשירותים חברתיים, הזדמנויות תעסוקה, אירועים תרבותיים ורשתות חברתיות ומשפחתיות. שיפור ושינוי של תשתיות תחבורה הם באחריותו של אגף הנדסה. לפיכך, בספר התקציב נתייחס לסעיפים המתקצבים פרויקטים תחבורתיים בהקמה/שיפוץ, שינויים במסלולי נסיעה של אמצעי תחבורה, הקמה ושיפוץ של תחנות - האם יש בהן ספסלים? האם הן מוארות בלילה? מוצלות ביום? - וננסה להעריך עד כמה אלה מיטיבים עם נשים מבוגרות.
 2. פרויקטים בפיתוח - אילו פרויקטים שמתוקצבים ומיועדים לפיתוח בשנת התקציב הקרובה ייטיבו עם נשים מבוגרות: מוסדות, מועדונים, פארקים, מתחמים, שיפור מדרכות ודרכים, תאורה.
אגף רווחה / שירותים חברתיים
בשל תוחלת החיים הארוכה יותר ולאור העובדה שנשים מבוגרות חשופות יותר לעוני, הן משתמשות בשירותי הרווחה באופן תדיר יותר ביחס לבנות גילאים אחרים. לפיכך, שינויים או קיצוצים בשירותי הרווחה או בכוח האדם המספק שירותים אלה, עלולים להשפיע לרעה על חייהן של נשים מבוגרות.
בפרק התקציב של אגף הרווחה נבחן את ההקצאות לשירותים השונים שעשויים להיות רלוונטיים לחייהן של הנשים המבוגרות: פעילויות פנאי, תכניות תעסוקה, מועדונים ומסגרות יום, מרכזי זכויות, יחידות התנדבות, שיקום שכונות, נופשונים, טיפולי שיניים ועוד. עבור כל אחד משירותים אלה יש “לספור” את הנשים המבוגרות ולבחון באיזו מידה הן לוקחות בהם חלק, בהשוואה לגברים ובהשוואה לנשים בגילאים אחרים.
כמו כן נבחן האם חל שינוי בכוח האדם הממונה על אספקת שירותים אלה.
אגף חינוך ותרבות
עד כמה נהנות נשים מבוגרות מהשקעה במועדוני תרבות, תכניות להשכלת מבוגרים, השקעה בספריות עירוניות (לדוגמא: האם בספריות קיימת אפשרות קריאה לקשיי ראייה). עבור כל אחד משירותים אלה יש “לספור” את הנשים המבוגרות ולבחון באיזו מידה הן לוקחות בהם חלק, בהשוואה לגברים ובהשוואה לנשים בגילאים אחרים.
אגף כספים
עד כמה נהנות נשים מבוגרות מהנחות בארנונה ובשירותים עירוניים אחרים?
עד כמה נהנות נשים מבוגרות מתקציבי התמיכות במוסדות, עמותות, אגודות וארגונים קהילתיים?
עבור כל אחד מתקציבים אלה יש “לספור” את הנשים המבוגרות ולבחון באיזו מידה הן “נהנות” מהם, בהשוואה לגברים ובהשוואה לנשים בגילאים אחרים.
3
לקדם שינוי
בהתאם לממצאים בשלב הקודם, יקבע כל אגף יעדים חדשים, לדוגמא:
 • שיפור הנגישות של נשים מבוגרות לתכניות תעסוקה;
 • שיפור הנגישות של נשים מבוגרות לשירותים חברתיים;
 • שיפור הנגישות של נשים מבוגרות לספריות עירוניות;
 • שיפור הנגישות של נשים מבוגרות לתחבורה ציבורית;
 • הגברת הגיוון בפעילויות תרבותיות וחברתיות.
 • כל אגף ייקבע פעולות להשגת היעדים, לדוגמא:
 • חלוקה מחדש של תקציבי התמיכות כך שיותר נשים מבוגרות ייהנו מהן;
 • העלאת שיעורי ההנחות בארנונה ובשירותים עירוניים אחרים.
4
לערוך בקרה
אחת לשנה יתקיים דיון פתוח בהשתתפות כל ראשי האגפים, היועצת למעמד האישה, הגזבר, המנכ”ל וראש העירייה. לדיון יוזמנו תושבים ותושבות, מומחיות למגדר ונציגי/ות ארגוני החברה האזרחית הפועלים בתחום.
בדיון יוצג הניתוח המגדרי שנערך בכל אגף וכן סיכום כללי שיוצג על ידי הגזבר או על ידי היועצת למעמד האישה. כמו כן יוצגו היעדים החדשים והצעות לפעולות מתקנות לצורך השגתם. הדיון יאפשר תגובות, הערות והצעות לשיפור ושינוי מצד כלל המשתתפים.
המטרה: תמונת מצב מגדרית של חלוקת העבודה ושל הכוח הפוליטי בקרב המועסקים ובקרב נבחרי ציבור ברשות המקומית.
מודל זה יספק ניתוח מגדרי של תנאי העבודה והשכר של עובדי ועובדות הרשות המקומית בדרגים השונים וכן בחינה של שיעור הנשים והגברים המכהנים בתפקידי הניהול, במועצת העיר, בוועדות העירוניות ובדירקטוריונים של החברות העירוניות.
התוצרים: דוח המספק נתונים אודות המבנה ההיררכי והתעסוקתי ברשות המקומית במבט מגדרי.
מי עושה מה ובאילו תנאים:
ניתוח מגדרי של המועסקים והמנהלים בכל הרמות והדרגות.
הבנת האופן שבו מתחלקים המשאבים בין נשים וגברים ברשות – שכר והטבות.
הבנת מידת מעורבותן של נשים בתהליכי קבלת החלטות בכלל ובקבלת החלטות תקציביות בפרט.
שלב 2 שלב 2 שלב 1
1
ניתוח מגדרי של תעסוקה, שכר וקבלת החלטות
פילוח מגדרי של עובדות ועובדים בעירייה בדירוגים השונים באגפי העירייה:
 • דרג מינהלי
 • חינוך ונוער
 • אקדמאיים במדעי הרוח והחברה
 • עובדים סוציאליים
 • חוזים בכירים
 • מבקרים
 • פסיכולוגים
 • רופאים
 • מהנדסים
 • הנדסאים וטכנאים
 • משפטנים
 • הוראה
 
עבור כל אחד מהדירוגים נדרשים הנתונים הבאים:
 • סך כל העובדות והעובדים
 • ממוצע שנות ותק לפי מגדר
 • ממוצע שנות השכלה לפי מגדר
 • היקף משרה (מלאה או חלקית) - לפי מגדר
 • שכר ממוצע ברוטו לחודש לפי מגדר
 • שכר ממוצע ברוטו למשרה מלאה - לפי מגדר
 • עובדים המקבלים שכר על עבודה נוספת - לפי מגדר (מספרים מוחלטים ואחוזים)
 • עובדים המקבלים השלמה לשכר מינימום - לפי מגדר (מספרים מוחלטים ואחוזים)
 
דוגמא
חלוקת מכשירי מירס בעיריית באר שבע
במסגרת פרויקט מסכם לקורס "מגדר ותקציב ברשויות מקומיות" מצאו שתיים מהמשתתפות - יעל שביט וירדנה רג'ואן, אי שוויון בחלוקת מכשירי מירס לעובדים. מבדיקתן עלה כי נשים מהוות 70% מכלל העובדות בעירייה אך רק 8% מהן מחזיקות במירס לעומת 41% מהגברים. לאור חשיפת ממצאים אלה שונתה חלוקת המכשירים וניתנה תוספת מכשירים לנשים.
 
 
עובדים ועובדות באמצעות חברות כוח אדם בשירות העירייה
 • סך כל העובדות והעובדים
 • שכר ממוצע לעובד ולעובדת
 
דוגמא
שכר גברים ונשים המועסקים בעיריית באר שבע
יועצת ראש העיר לקידום נשים בעיריית באר שבע, עדנה סבאג קריבוי, פנתה לעירייה בבקשה לקבל נתונים על מעמדם התעסוקתי ושכרם של נשים וגברים עובדי העירייה.
להלן נתונים ראשוניים שקיבלה על שכר גברים ונשים בעירייה לשנת 2009. הנתונים מצביעים על כך שכמעט בכל הדירוגים (פרט להוראה והנדסאים), שכרן של נשים נמוך משמעותית מזה של גברים.
גבריםנשים
דירוגמס' עובדיםממוצע שכר ברוטומס' עובדיםממוצע שכר ברוטו
חינוך ונוער1610,231348,032
מינהלי4528,2599946,044
בכירים2922,1981317,227
מדעי חברה ורוח1812,078289,337
הוראה1229,42530310,004
מהנדסים2312,5102111,958
משפטנים425,429715,391
הנדסאים2212,1323713,296
עובדים סוציאליים1310,3071258,899
 
 
הטבות - מי מקבל מה ובאילו תנאים: ניתוח מגדרי של ההטבות המוענקות לעובדים ועובדות בעירייה:
 • רכב צמוד
 • הוצאות רכב
 • החזר הוצאות
 • טלפונים ניידים
 • שעות נוספות
 • הכשרות וקורסים
 • הוצאות על ביגוד
 • הטבות להורים
נשים וגברים במוקדי קבלת החלטות:
 • כמה נשים וכמה גברים מכהנים בהנהלת העירייה?
 • כמה נשים וגברים מכהנים כמנהלי אגפים ומחלקות?
 • כמה נשים וכמה גברים מכהנים כמנכ"לים של חברות ותאגידים עירוניים?
 • כמה נשים וכמה גברים מכהנים כיושבי ראש דירקטוריונים בחברות ובתאגידים עירוניים?
 • כמה נשים וכמה גברים מכהנים כדירקטורים בחברות ובתאגידים עירוניים?
 • כמה נשים וכמה גברים מכהנים במועצת העיר?
 • כמה נשים וכמה גברים מכהנים בכל אחת מהוועדות העירוניות?
מכרזים לכוח אדם ברשות המקומית:
 • שיעור הנשים והגברים שהתמודדו על תפקידים בכירים בעירייה באמצעות מכרז בשנה האחרונה;
 • שיעור הנשים והגברים שהתקבלו לתפקידים בכירים בעירייה באמצעות מכרז בשנה האחרונה.
2
לקדם שינוי
בהתאם לממצאים, ייקבעו יעדים לקידום שוויון מגדרי בתעסוקה ובקבלת החלטות בעירייה.דוגמאות:
 • השוואת הטבות לפי דירוג ותפקיד;
 • העלאה ל-50% של שיעור הנשים בתפקידי הניהול;
 • העלאה ל-50% של שיעור הנשים המכהנות כדירקטוריות.
ייקבעו פעולות להשגת היעדים. דוגמאות:
 • בחינה מחדש של הקריטריונים לקבלת הטבות כגון הוצאות רכב, טלפון נייד וכו';
 • יישום העדפה מתקנת במינוי דירקטורים לחברות ותאגידים עירוניים;
 • בחינה מחדש של תנאי המכרזים לכוח אדם והאם יש בהם חסמים מגדריים, לדוגמא: "דרישה לשעות עבודה מרובות".
3
לערוך בקרה
אחת לשנה ייערך בעירייה דיון מיוחד בנושא פערי השכר והתעסוקה וקידום שוויון בקבלת החלטות. בדיון ישתתפו היועצת למעמד האישה, ראשי מינהלים/ אגפים, הגזבר, מנכ”ל העירייה וראש העיר. הדיון יכלול:
 1. הצגת עיקרי הממצאים;
 2. הצגת מטרות ויעדי העירייה בכל הקשור לקידום שוויון בתעסוקה ובקבלת החלטות;
 3. הצגת פעולות מתקנות שננקטו והערכת תוצאותיהן. האם הפעולות שננקטו מסייעות בהשגת המטרות שקבעה העירייה? האם פעולות אלו סייעו לצמצום הפערים? האם פעולות אלו מספיקות?
 4. העלאת הצעות לפעולות מתקנות נוספות לצמצום הפערים;
 5. קביעת לוחות זמנים וחלוקת אחריות באשר לקידום הפעולות והשגת המטרות שנקבעו.