מקורות
בן בסט, אבי ומומי דהן. 2009. “המשבר ברשויות המקומיות: יעילות מול ייצוגיות”. בתוך: בן בסט, אבי ומומי דהן (עורכים), 2009. הכלכלה הפוליטית של הרשויות המקומיות. המכון הישראלי לדמוקרטיה.
חוק לתיקון פקודת הסטטיסטיקה (מס’ 2), התשס”ח-2008.
חסון, יעל ומריאנה פולבוי. 2011. יוזמות של שוויון מגדרי בתכנון מדיניות תחבורה: סקירת ספרות. תל-אביב: מרכז אדוה ופורום “נשים לתקציב הוגן”.
מרכז אדוה, נשים לתקציב הוגן ועיריית באר שבע. 2011. חוברת פרויקטים של בוגרות קורס “מגדר ותקציב ברשויות מקומיות” בבאר שבע, 2011.
משרד הפנים, האגף למינהל מוניציפאלי. 2003. הדרכת מנבחרים ברשויות המקומיות, ועדת כספים.
סדגת-ארז, אורנה וביריה גרנות. 2009. “ספורט נשים בעיר הרצליה”. פרויקט מסכם לקורס כלכלה חברתית ויישום תקציב מגדרי ברשויות מקומיות. אוקטובר, 2009.
סדן-סמט. עדית. 2009. “תהליך התקצוב ברשויות המקומיות להלכה ולמעשה”. בתוך: בן בסט, אבי ומומי דהן (עורכים), 2009. הכלכלה הפוליטית של הרשויות המקומיות. פרק ראשון. המכון הישראלי לדמוקרטיה.
עיריית בני ברק. 2009. תקציב העירייה לשנת 2009.
Council of Europe. 2009. Gender Budgeting: Practical Implementation. Handbook. Prepared by Sheila Quinn. Directorate General of Human Rights and Legal Affairs.
Regional Government of Andalusia, Regional Ministry of Finance and Public Administration. 2012. “Gender Impact Assessment Report on the Budget of the Autonomous Community of Andalusia
הערה
הדוגמאות על ברלין מקורן במידע שהועבר במסגרת פרויקט "תל-אביב-ברלין", פרויקט משותף למרכז אדוה ולמיזם לצדק מגדרי בתקציב של ברלין שכולל למידה הדדית וחליפין של מידע ופרקטיקות לקידום ניתוח מגדרי של התקציב ברמה המקומית. הפרויקט מומן על ידי קרן הנריך בל. במסגרת הפרויקט נערך ביקור של צוות מישראל במוקדי קבלת החלטות שונים בברלין. על הצוות מישראל נמנו: יעל חסון - חוקרת במרכז אדוה ורכזת פורום נשים לתקציב הוגן, עדנה סבאג-קריבוי - יועצת ראש עיריית באר שבע למעמד האישה ורפאה עניבתאויי, מנהלת הפרויקט הקהילתי בכיאן - ארגון פמיניסטי ערבי.