שתפו בדוגמאות דומות
שתפו אותנו בדוגמאות דומות מניסיונכם/ן ברשות המקומית.
שיתוף זה יאפשר לצבור ידע בנושא ולקדם למידה בין רשויות מקומיות שונות.