מרכז אדוה הינו מכון בלתי תלוי לחקר החברה הישראלית ולקידום רעיון השוויון והצדק החברתי. מתמקד בחקר המדיניות החברתית בישראל וניתוחה, ובוחן באופן ביקורתי את הצעדים הננקטים בתחומי התקציב, המיסוי והשירותים החברתיים - חינוך, בריאות, שיכון, רווחה, תחבורה וסביבה, וכן את השלכותיהם של צעדים אלה על החברה הישראלית כולה ועל כל אחת מהקבוצות המרכיבות אותה.
הוועד המנהל
פרופ’ יוסי דהאן, יו"ר
גילברט פינקל (מ.א)., גזברית
פרופ’ איסמעיל אבו סעד
ד"ר ניצה ברקוביץ
פרופ’ יוסי יונה
פרופ’ אורן יפתחאל
פרופ’ יוברט לו־יון
פרופ’ ריקי סויה
ד"ר יצחק ספורטא
פרופ’ דני פילק
פרופ’ רחל קלוש
פרופ’ אורי רם
ועדת הביקורת
רותי גור
חנה כהן-לנגר
צוות
מנהלת: ברברה סבירסקי
מנהל אקדמי: ד"ר שלמה סבירסקי
רכזת מחקר: אתי קונור־אטיאס
כלכלן: עדי סופר
כלכלנית: ספאא סבאח אגבריה
חוקרת: עו"ד נוגה דגן־בוזגלו
חוקרת ורכזת פורום נשים לתקציב הוגן: יעל חסון
רכזת מדיניות וממשל: ולריה סייגלשיפר
רכזות קהילתית: שירה פנחס, מיטל סטרול
יועץ כספים: רועי מאור
עוזרת מחקר: אריאן אופיר
מנהל הדרכה: ירון דישון
מנהלת משרד ואחראית קשרי עיתונות: מירה אופנהיים
ת.ד, 36529.
תל אביב 61364
טלפון: 03-5608871
פקס: 03-5602205
פרסום זה הופק בסיוע Cordaid, האיחוד האירופי, מועצת נשים יהודיות בארצות הברית והקרן של נשים יהודיות של ניו-יורק. האחריות הבלעדית על תכניו של פרסום זה נתונה בידי מרכז אדוה ואין להתייחס אליהם בשום אופן כמשקפים את עמדות הארגונים המסייעים. לפרויקט שבמסגרתו הופק מדריך זה, שותפים אינג'אז ואיגוד היועצות למעמד האישה ברשויות המקומיות.