מיסודם של מרכז אדוה, מרכז אינג׳אז ואיגוד היועצות לקידום מעמד האישה
ספריה קטעי וידאו
קטעי וידאו
הטמעת חשיבה מגדרית במדיניות המוניציפלית: יוזמות והישגים

חוברת זאת הופקה במסגרת פרויקט בן 3.5 שנים שבוצע על-ידי מרכז אדוה, מרכז אינג'אז ואיגוד היועצות למעמד האישה. שותפות נוספות לפרויקט: איתך-מעכי, נעמ"ת וג'וינט-ישראל.

בחוברת ניתן למצוא מספר דוגמאות להטמעת חשיבה מגדרית במדיניות ובתקציבים מוניציפאליים. דוגמאות אלו מבוססת על פרויקטים שנערכו ברשויות מקומיות ואזוריות שונות בין השנים 2015-2012 והן מצביעות על הדרכים השונות בהן ניתן להפוך את המדיניות המקומית לרגישה יותר לצרכים של התושבים/ות.

משך:

שפה: עברית

מרצה: null

נושא: null

תאריך: