מיסודם של מרכז אדוה, מרכז אינג׳אז ואיגוד היועצות לקידום מעמד האישה
קבוצות שפרעם
שפרעם
 • מועצת נשים שפרעם

  שפרעם
  אודות
 • stage 3
   
  שלב
  פעילות
 • שותפות
  שותפות מקומית
 • ייצוג
  הקמת מועצת נשים המשמשת כגורם מייעץ לראש העיר
  פרויקטים
 • ייצוג
  הגברת ייצוג נשים בוועדות העירייה.
  הישגים
 • תשתיות
  הקמת פארק ציבורי ומסלול הליכה לנשים.
   
 • תשתיות
  החייאת הגנים השכונתיים והבטחת אחזקתם על ידי העירייה לטווח ארוך.