מיסודם של מרכז אדוה, מרכז אינג׳אז ואיגוד היועצות לקידום מעמד האישה
קבוצות כפר קאסם
כפר קאסם
 • כפר קאסם
  אודות
 • stage 3
   
  שלב
  פעילות
 • שותפות
  שותפות מקומית
 • ייצוג
  הגברת ייצוג נשים בועדות העירייה והקמת מועצת נשים עירונית.
  פרויקטים
 • תשתיות
  הקמת פארק ציבורי ומסלול הליכה לנשים בתוך העיר.
   
 • ייצוג
  הוקמה מועצת נשים עירונית המשמשת כגוף מייעץ לראש העיר.
  הישגים
 • תשתיות
  הושג מגרש עירוני לבניית מסלול הליכה לנשים.העבודות לבניית המסלול החלו באמצע .2014