מיסודם של מרכז אדוה, מרכז אינג׳אז ואיגוד היועצות לקידום מעמד האישה
קבוצות אשקלון
אשקלון
 • פורום תושבות הפועל בשיתוף יועצת ראש העיר למעמד האישה, תמר יוספי

  אשקלון
  אודות
 • stage 3
   
  שלב
  פעילות
 • ייצוג
  הגדלת שיעור ייצוג הנשים בתפקידים נבחרים וממונים בעירייה.
  פרויקטים
 • תעסוקה ויזמות
  קידום אפשרויות התעסוקה וההכשרה לנשים לאחר פרישה.
   
 • חינוך
  הטמעת תכניות של חינוך לשוויון מגדרי בבתי הספר ובגני הילדים בעיר