מיסודם של מרכז אדוה, מרכז אינג׳אז ואיגוד היועצות לקידום מעמד האישה

ארכיון הקטגוריה: צפון

עארה ערערה

קבוצת הפעילות החברתיות של עארה-ערערה מבקשת לקדם נשים במרחב הציבורי למען פיתוח ושגשוג העיר.