מיסודם של מרכז אדוה, מרכז אינג׳אז ואיגוד היועצות לקידום מעמד האישה
אודות שותפות מקומית
שותפות מקומית
איתך مَعَكِ

הוקמה בשנת 2001 על ידי קבוצה של משפטניות במטרה לקדם צדק חברתי לנשים. מתמקדת בפעילות למען אוכלוסיית הנשים מהשכבות המוחלשות כלכלית וחברתית

נעמת הצעירה

קבוצת נשים צעירות הפועלת בזיקה לנעמת ולהסתדרות. מטרותיה לקדם את מעמד האישה בישראל, ולהביא לשינוי המדיניות החברתית לקראת השגת שוויון בין המינים