מיסודם של מרכז אדוה, מרכז אינג׳אז ואיגוד היועצות לקידום מעמד האישה
אודות מקימים
מקימים
איגוד היועצות למעמד האישה

פועל למען קידומן של יועצות לקידום מעמד האישה בישראל

מרכז אינג'אז

פועל לקידום השלטון המקומי הערבי בישראל במטרה להוביל תהליכים של שינוי חברתי וייצור הזדמנויות מיטביות לפיתוח כלכלי וחברתי של הרשות המקומית

מרכז אדוה

מכון בלתי תלוי לחקר החברה הישראלית ולקידום רעיון השוויון והצדק החברתי. מתמקד בחקר במדיניות החברתית בישראל וניתוחה, ובוחן באופן ביקורתי את הצעדים הננקטים בתחומי התקציב, המיסוי והשירותים החברתיים.