מיסודם של מרכז אדוה, מרכז אינג׳אז ואיגוד היועצות לקידום מעמד האישה

תודה מיוחדת לקרן החדשה לישראל התומכת במרכז אדוה זה 20 שנה