מיסודם של מרכז אדוה, מרכז אינג׳אז ואיגוד היועצות לקידום מעמד האישה

נעמת הצעירה

קבוצת נשים צעירות הפועלת בזיקה לנעמת ולהסתדרות. מטרותיה לקדם את מעמד האישה בישראל, ולהביא לשינוי המדיניות החברתית לקראת השגת שוויון בין המינים