מיסודם של מרכז אדוה, מרכז אינג׳אז ואיגוד היועצות לקידום מעמד האישה

מרכז אינג'אז

פועל לקידום השלטון המקומי הערבי בישראל במטרה להוביל תהליכים של שינוי חברתי וייצור הזדמנויות מיטביות לפיתוח כלכלי וחברתי של הרשות המקומית