מיסודם של מרכז אדוה, מרכז אינג׳אז ואיגוד היועצות לקידום מעמד האישה

גומאן מזאווי

בעלת תואר בהנחיית קבוצות מאוניברסיטת חיפה ורכזת הפרוייקטים במרכז אינג'אז