מיסודם של מרכז אדוה, מרכז אינג׳אז ואיגוד היועצות לקידום מעמד האישה

איגוד היועצות למעמד האישה

פועל למען קידומן של יועצות לקידום מעמד האישה בישראל