מיסודם של מרכז אדוה, מרכז אינג׳אז ואיגוד היועצות לקידום מעמד האישה
בית מהו ניתוח מגדרי של התקציב?
מהו ניתוח מגדרי של התקציב?

ניתוח מגדרי של התקציב (gender budgeting) הוא כלי לקידום שוויון, להגברת היעילות והשקיפות בתקציבים ולחלוקה הוגנת של המשאבים העירוניים. תקצוב מגדרי מניח שהתקציב העירוני אינו נייטרלי אלא כלי המשקף סדרי עדיפויות כלכליים וחברתיים ולפיכך יש לו השלכות שונות על נשים ועל גברים ועל קבוצות חברתיות שונות. ניתוח התקציב משקף כיצד מחולקים המשאבים ובאיזה אופן הולמת חלוקת המשאבים את הצרכים וסדרי העדיפויות של נשים וגברים ושל נשים מקבוצות שונות באוכלוסיה.