מיסודם של מרכז אדוה, מרכז אינג׳אז ואיגוד היועצות לקידום מעמד האישה
בית המדריך
המדריך