מיסודם של מרכז אדוה, מרכז אינג׳אז ואיגוד היועצות לקידום מעמד האישה
בית אודות
אודות
מקימים

על התכנית

מנחות קהילתיות
מרצות
תומכים
שותפות מקומית